Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Nowe zasady funkcjonowania obiektów MOSiR od 04 maja br.

Autor: Marta Kotleszka   Dodane: 30 Kwiecień 2021  13:33:49
MOSiR w Kole
MOSiR w Kole
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz 814)

Zasady funkcjonowaniania obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole od dnia 04 maja 2021 roku:

- Pływalnia Miejska w Kole tylko dla sportu zawodowego, zawodników będących członkami kadry narodowej, reperezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia biorących udział w zajęciach w grupach zorganizowanych;

- Hala Widowiskowo - Sportowa w Kole tylko dla sportu zawodowego, zawodników będących członkami kadry narodowej, reperezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia biorących udział w zajęciach w grupach zorganizowanych;

- Stadion Miejski i Kompleks Boisk Sportowych "ORLIK"przy ul. Dąbrowskiego dla wszystkich uczestników, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niz 50 osób.