Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin sauny fińskiej i rzymskiej

 1. Sauny są integralną częścią pływalni i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem na teren saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników.
 5. Opłata za korzystanie z saun naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Z saun nie mogą korzystać osoby:  a) chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, b) chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsje, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, c) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży, d) zmęczone i w stanie intoksykacji.
 10. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 90-100°C  i wilgotność powietrza 10-20%.
 11. W pomieszczeniu sauny rzymskiej panuje temperatura 43-48°C i wilgotność powietrza 90-100%.
 12. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (NIE WOLNO SAMODZIELNIE ZMIENIAĆ PARAMETRÓW).
 13. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy: a) załatwić potrzeby fizjologiczne, b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała, c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe, d) umyć dokładnie całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha, e) zdjąć obuwie basenowe.
 14. Maksymalnie w każdej saunie może przebywać 6 osób.
 15. W saunie fińskiej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 16. W saunie rzymskiej można siadać na ręczniku lub bezpośrednio na siedziskach.
 17. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi lub pracownikowi pływalni.

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:16:20
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:16:20
Autor: Marcin Świderski