Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin zjeżdżalni

Długość – 60 metrów
Różnica poziomów – 6 metrów
Spadek – 10 %
Głębokość basenu lądowiska – 0,9 metra
Stopień trudności – łatwy
Dolna granica wieku – od 10 lat

 

1.  Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3.  Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
• dzieci do 10 roku życia,
• osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
• osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
• uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
4.  Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
5.  Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
6.  Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
7.  Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8.  Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
• kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
• kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
• użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
• rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
• wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
• wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
• wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
• wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
• zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
• nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
• wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
• wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
12.  Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami.
13.  Po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne.
14.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:18:08
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:18:08
Autor: Marta Kotleszka