Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin brodzik

1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią hali basenowej obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
3.  Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i hali basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
• wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
• użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
• wpychania dzieci do brodzika,
• przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
• wskakiwania do brodzika z rozbiegu,
6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy i obsługa hali basenowej. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:20:17
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:20:17
Autor: Marta Kotleszka