Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin korzystania z karnetów

 1. Zakup i doładowanie karnetu odbywa się w kasie pływalni.
 2. Karnet należy doładować przed upływem terminu ważności. Doładowanie karnetu przedłuża jego ważność.
 3. Po terminie ważności, na który karnet został wydany istnieje możliwość odblokowania środków pieniężnych i przedłużenia okresu ważności karnetu o 30 dni po dokonaniu opłaty wg obowiązującego cennika. Powyższe odblokowanie środków pieniężnych dotyczy karnetów, których ważność upłynęła nie później niż 30 dni od daty zablokowania środków. Opłata za przedłużenie nie zwiększa środków pieniężnych na koncie.
 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karnetu może zostać wydany duplikat, po wcześniejszym zakupieniu nowego nośnika magnetycznego.
 5. Ważność aktywnych karnetów jest przedłużana o okres trwania przerwy technologicznej na pływalni.
 6. Z karnetu może korzystać więcej niż jedna osoba. Opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z nośnika magnetycznego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. W przypadku wyczerpania środków pieniężnych w trakcie pobytu na pływalni klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką przy rozliczeniu w kasie lub doładować karnet.
 8. Nie ma zwrotów w gotówce za niewykorzystane środki finansowe zarejestrowane na karnecie.
 9. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Pływalni Miejskiej w Kole.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych zasad korzystania z karnetów w trakcie ich ważności.
 11. Podczas zakupu karnetu, klient wypełnia formularz identyfikacyjny z klauzulą informacyjną.
 12. Wykaz usług których nie obejmuje karnet:
 • bilet promocyjny,
 • bilet osoby niepełnosprawnej,
 • bilet grupowy: 1,2,3,4,5,
 • zajęcia grupowe,
 • bilet instruktorski.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z KARNETU 10 WEJŚĆ 

 1. Zakup karnetu odbywa się w kasie Pływalni Miejskiej w Kole.
 2. Karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 3. Zgubienie lub niewykorzystanie w terminie karnetu skutkuje utratą zgromadzonych środków na koncie.
 4. Podczas trwania przerwy technologicznej na pływalni wszystkie karnety przedłużane są proporcjonalnie o okres, w którym w/w przerwa uniemożliwiła wykorzystanie terminie zakupionego karnetu.
 5. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, klient dokonuje dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Nie ma zwrotów w gotówce za niewykorzystane środki finansowe zgromadzone na karnecie.
 7. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Pływalni Miejskiej w Kole.
 8. Karnet 10 wejść nie uprawnia do udziału w zajęciach grupowych organizowanych na pływalni.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z KARNETU 2000

 1. Zakup karnetu odbywa się w kasie Pływalni Miejskiej w Kole.
 2. Karnet jest ważny 380 dni od daty zakupu.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karnetu może zostać wydany duplikat, po wcześniejszym zakupieniu nowego nośnika magnetycznego.
 4. Opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z nośnika magnetycznego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Nie ma zwrotów w gotówce za niewykorzystane środki finansowe zgromadzone na karnecie.
 6. W przypadku wyczerpania środków pieniężnych w trakcie pobytu na pływalni klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką przy rozliczeniu w kasie lub doładować karnet.
 7. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Pływalni Miejskiej w Kole.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych zasad korzystania z karnetów w trakcie ich ważności.
 9. Podczas zakupu karnetu, klient wypełnia formularz identyfikacyjny z klauzulą informacyjną.
 10. Uprawnionym do korzystania z karnetu jest wyłącznie osoba, na którą został wystawiony karnet, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.
 11. Karnet 2000 nie uprawnia do udziału w zajęciach grupowych organizowanych na pływalni.

Dodane: 08 Wrzesień 2020  13:08:04
Ostatnia aktualizacja: 08 Wrzesień 2020  13:11:49
Autor: Marta Kotleszka