Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Technologia

SYSTEM OBIEGU WODY BASENOWEJ

 Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie jest tzw. system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez kanały dyszowe denne usytuowane w dnie basenu. 100% wody z basenu jest odprowadzane poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika pompy cyrkulacyjno – obiegowe tłoczą wodę na filtry, skąd następnie kierowana jest przez lampy UV,  kolejno przez wymienniki do basenu.

Do wody przed filtrami dozowany jest koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Za filtrami dozowany jest korektor pH oraz środek chemiczny do dezynfekcji wody. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

 

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

Usuwanie zanieczyszczeń następuje poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. Uzdatnianie wody odbywa się metodą koagulacji, filtracji, korekty pH i dezynfekcji oraz poprzez wymianę zużytej wody w basenie na świeżą.

 

Procesy technologii basenowej:

1. Koagulacja jest procesem aglomeracji mniejszych cząstek w większe skupiska możliwe do zatrzymania na filtrze piaskowym. Dlatego niewielka ilość koagulanta stale dodawana jest do przetłaczanej wody tuż przed filtrem piaskowym. Kłaczki powstają na odcinku przetłaczania wody tuż przed filtrem, następnie wchłaniają drobno rozpuszczone zanieczyszczenia i jeszcze przed filtrem czynią je filtracyjnymi. W ten sposób proces koagulacji znacznie poprawia skuteczność filtracji i zapewnia właściwą klarowność wody.
2. Filtracja – metoda mechaniczna uzdatniania wody basenowej. Wstępne filtrowanie odbywa się poprzez tzw. łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami obiegowymi. Wychwytuję większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają przed uszkodzeniem pompy. Mniejsze zanieczyszczenia przechodzące przez łapacz włosów i włókien zatrzymywane są w zbiorniku filtra. W celu właściwej filtracji wody basenowej zastosowano filtry wielowarstwowe, ciśnieniowe. Złoża filtracyjne mają wysokość 1,2 m i złożone są z trzech warstw o różnej granulacji. Jako materiał filtracyjny zastał zastosowany żwirek kwarcowy.
3. Korekta pH – ponieważ odczyn pH istotnie wpływa na procesy chemiczne uzdatniania wody basenowej, jak również na komfort kąpieli konieczne jest utrzymywanie pH w ściśle określonych granicach. Optymalnym zakresem wartości pH jest 7,2 – 7,4. Zwykle dozowanie środków dezynfekujących podnosi pH, stąd korekta pH odbywa się poprzez dozowanie do wody 50% kwasu siarkowego.
4. Dezynfekcja jest procesem unieszkodliwiania mikroorganizmów przez zastosowanie środków fizycznych i chemicznych. Aby woda w basenie nie stanowiła zagrożenia bakteriologicznego należy w niecce basenu utrzymywać stale określony poziom dezynfekanta chlorowego. Dezynfekcja przebiega skutecznie i bezpiecznie, jeżeli stężenie wolnego chloru jest utrzymywane w granicach 0,3 – 0,5 mg/l. Do dezynfekcji zastosowano stabilizowany podchloryn sodu 15%. Dodatkowo do dezynfekcji wykorzystano niskociśnieniowe lampy UV. Działanie bakteriobójcze polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów. Niszczą w ten sposób bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Zastosowanie lamp UV ogranicza dawki chloru co wpływa na zmniejszenie ilości powstających chloramin.
5. Uzupełnianie wodą wodociągową i opróżnianie basenów – aby zapewnić odpowiednią jakość wody basenowej należy zapewnić wymianę zużytej wody na świeżą. Uzupełnianie strat wody w basenie odbywa poprzez zbiorniki wyrównawcze, automatycznie. Pobór ten uzupełnia ubytki wody spowodowane parowaniem, wychlapaniem oraz płukaniem filtrów (czyszczenie). Dziennie zostanie doprowadzone świeżej wody wodociągowej w ilości ok. 60 m3.
Całkowita wymiana wody zostanie przeprowadzona: w basenie pływackim i rekreacyjnym raz w roku (przerwa technologiczna), w brodziku dla dzieci raz w miesiącu, natomiast w wannach SPA codziennie.

Układ kontroli i sterownia Stacji Uzdatniania Wody zapewnia utrzymanie odpowiednich parametrów wody: odczynu pH; stężenia chloru; poziomu Redox; temperatury wody.

Dodane: 10 Sierpień 2020  07:48:25
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:33:45
Autor: Marcin Świderski